Tư thế quan hệ cầu vòm

Để làm được những vị trí này, chị em được vào một vị trí cầu một phần với vai của họ nghỉ ngơi trên giường, trong khi đối tác của họ đi vào từ một tư thế quỳ. Tư thế này thường bị bỏ qua vì hình thức có vẻ phức tạp của nó mang lại, nhưng nhờ có góc thâm nhập […]