Dốc ngược

  Ở tư thế quan hệ tình dục này, máu sẽ dồn về phía đầu như khi bạn trồng cây chuối. Đây là tư thế yêu sáng tạo thừ tư thế truyền thống. Người vợ nằm dưới nhưng đẩy đầu và vai của mình không chạm mặt giường. Hai tay buông thoải mái xuống đất. Còn chồng ở trên và […]