Tư thế cây cầu

Các vị trí cầu là tương tự cầu vòm, nhưng với cánh tay của người nhận phía sau / bên dưới họ để giữ cơ thể phía trên của họ ra khỏi giường hoặc ghế, trong khi đối tác của họ đi vào từ một tư thế quỳ. Cầu thường bị bỏ qua vì khó khăn thêm của nó.