Tư thế quan hệ cầu vòm

Để làm được những vị trí này, chị em được vào một vị trí cầu một phần với vai của họ nghỉ ngơi trên giường, trong khi đối tác của họ đi vào từ một tư thế quỳ. Tư thế này thường bị bỏ qua vì hình thức có vẻ phức tạp của nó mang lại, nhưng nhờ có góc thâm nhập tuyệt vời vị trí quan hệ tình dục này đem lại, nó trở thành tư thế tuyệt vời.

Nên chú ý, bạn sẽ chắc chắn để sử dụng một chiếc gối dưới đầu của người nhận để làm giảm sự căng thẳng và nguy cơ tổn thương cho cổ cho các bạn gái. Ở tư thế này nam giới có thể áp dụng để kiểm tra xem thời gian quan hệ có lâu ra hơn không ?

Xem thêm các tư thế quan hệ khác tại https://quanhetinhduc.com.vn/tu-the-quan-he/