Tư thế ngửa trên lưng ngựa

Tư thế ngửa trên lưng ngựa với bàn chân của người nhận trồng và cánh tay phía sau / bên dưới họ để giữ cơ thể phía trên của họ ra khỏi giường hoặc ghế, trong khi đối tác của họ đi vào từ một tư thế quỳ. Sự khác biệt từ cầu chủ yếu là góc nhỏ của lưng cong của cơ thể của người nhận và do đó mức độ thấp hơn khó khăn.